دریافت همین آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قول

 قول میدهم?

لام تا کام حرف نزنم?

فقط بگذار از دال تا میم بگویم???

بگذار بگویم که دوســــــــ♥ــــــتت دارم

دیگر لام تا کام حرف نمیزنم???

 مطلب بعدی : اگر...        مطلب قبلی : تصمیم...