دریافت همین آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این روزها...

این روز ها؛

 نماز های یومیه غزه؛

پنج گانه نیست؛شش گانه است:

صبح...،ظهر...،عصر...،مغرب...،عشا...؛

                      و میت...      

یا صاحب الزمان...

  می دانی ؟

 

 

 حرفش

 

 بیشتر به زانو می کشد مرا

 

 اینکه احمقانه با خودم تکرار می کنم

 

 که

 

 " هنوز ایستاده ام "

 

 تو که غریبه نیستی

 

 همین جا

 

 درست کمی این طرف تر

 

 جایی سمت چپ پیراهن چهار خانه ام

 

چندی ست که

 

 بد می سوزد

 

 تو که غریبه نیستی

 

 من مدتی ست که

 

 خوب نیستم

 

 به اشک های یواشکی مادر بزرگم قسم

 

 که من دلم

 

 گریه می خواهد این شب ها ...      

چوبی بمان...

پینوکیو      

یا صاحب الزمان...

مهربانم!

عالم از توست...

غریبانه چرا میگردی؟؟      

آقای بی همتا...

همتا هم نداری که...

وقت نبودنت به دلم وعده بدهم

شاید "مثلش" را پیدا کنم!

               آقای بی همتای من بیا      

حذف..      

جهنم      

شعر شبانه      

وفاداری      

کاغذ...

کاغذ...      
<      1   2   3   4   5   >>   >